Wie zwijgt stemt toe

In september 2017 schreeft ik een artikel dat is gepubliceerd op Horses.nl. Dit artikel schreef ik nadat ik twee zeer vervelende ervaringen had meegemaakt waarbij het paardenwelzijn werd geschonden. Hiermee wil ik bewustzijn creëeren bij iedereen die professioneel of hobby-matig met paarden werkt, om de ogen niet sluiten